Dział Rozliczeń Mediów

Zdjęcie ilustracyjne Dział Rozliczeń Mediów

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/grzejnik-z-pokrętłem-temperatury_2869756.htm">Designed by Macrovector</a>

Do zakresu zadań Działu Rozliczeń Mediów w szczególności należy:

 

  • Monitorowanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych budynkach, lokalach oraz częściach wspólnego użytku.

  • Definiowanie okresów rozliczeniowych dla poszczególnych mediów. Definiowanie i ewidencjonowanie rozliczeniowych struktur instalacji mediów (węzły, liczniki).

  • Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek z tytułu dostawy mediów do lokali na podstawie przewidywanych kosztów lub informacji uzyskanych od wspólnot mieszkaniowych.

  • Dokonywanie rozliczeń kosztów zużytych mediów na każdego klienta i pisemne powiadamianie klientów o wynikach tych rozliczeń.

  • Ewidencjonowanie odczytów liczników.

  • Monitorowanie legalności urządzeń pomiarowych, zlecanie ich wymiany, homologacji jeśli jest to w obowiązku właściciela, bądź zarządcy nieruchomości.

 

Kontakt:

32 455 30 37 / wew. 37