Zarządzenie Prezesa Zarządu ...Domaro Spółka z o.o. z dnia 23.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu parkingu i regulaminu monitoringu na parkingu przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim