Cennik za parkowanie na parkingach miejskich

Cennik na parkingach z parkomatem:

-opłata minimalna za 20 min. - 0,50 zł

- za 1 h - 1,50 zł

- za 2 h - 3,30 zł

- za 3 h - 5,40 zł

- za czwartą i każdą następną godzinę - 1,50 zł

 

Cennik na parkingach obsługiwanych przez inkasenta:

- za pierwszą rozpoczęta h - 1,50 zł

- za druga rozpoczęta h – 1,80 zł

- za trzecią rozpoczęta h – 2,10 zł

- za czwartą i każdą następną godzinę - 1,50 zł

Opłata za parkowanie na górnej pierzei Rynku - 2,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.