Zapewnienie dostępności

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) Spółka informuje, że na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, zapewniamy komunikację w formie określonej w tym wniosku. Wniosek można przesłać na adres e-mail kancelaria@domaro.com.pl lub dostarczyć osobiście w siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.