Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest ...DOMARO Sp. z o. o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. dr. L. Mendego 2.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (np. zabezpieczenie roszczeń), jest niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. dodatkowych danych kontaktowych) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
-wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
-poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
-przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).
Natomiast jeśli chcecie Państwo uzyskiwać przez telefon informacje, w tym dane osobowe, to prosimy o osobiste uzupełnienie danych w Spółce.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe ?

Spółka, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Spółki, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Spółka przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie,
na adres:
...DOMARO Sp. z o. o., ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
lub pocztą elektroniczną, na adres:
sekretariat@domaro.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych
.