CZAD – niechciany współlokator

Apel …Domaro

W związku nasilającą się ilością zgłoszeń lokatorów i usterek dot. nieprawidłowego działania przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych oraz podłączonych palenisk tzn. trzonów kuchennych, pieców kaflowych oraz kotłów C.O., spowodowanych niedostatecznym dopływem powietrza zewnętrznego do mieszkań, informujemy o nakazie uchylania okien-w szczególności podczas użytkowania palenisk. M.in. Ciąg wsteczny z kratek wentylacyjnych, niedostateczny ciąg w paleniskach oraz zawilgocenia ścian-to objawy najczęściej przeszczelnionego mieszkania!

Suma powietrza wyciąganego przez przewody kominowe musi być równa ilości powietrza dostarczanego do mieszkania.

Do prawidłowego procesu spalania potrzebny jest tlen, który musi być regularnie dostarczany do mieszkania!

Ponadto informujemy, że wszelakie zmiany ingerujące w systemy kominowe oraz techniczne wyposażenie lokali mieszkalnych jak m.in. instalowanie wentylatorów elektrycznych, okapów kuchennych-mechanicznych, maskownic wentylacyjnych wyposażonych w drobne siatki, stolarki drzwiowej-łazienkowej nie wyposażonej w nawiewy o powierzchni 220 cm2, zatykanie czerpni powietrza zewnętrznego, obniżanie sufitu oraz poprzez inne zabudowy zmniejszające wymaganą kubaturę pomieszczeń łazienek, przenoszenie lub zmiana podłączenia palenisk i kratek wentylacyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody wydanej przez zakład kominiarski oraz administrację osiedla, są surowo zabronione.

Pamiętaj! Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem trującym, bezwonnym i niewidocznym. Nie pozwól, aby Ty i Twoja rodzina była narażona na podtrucie!

Jednocześnie zachęcamy do kupna urządzeń do wykrywania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla, które mogę w porę ostrzec o tym zabójczym zagrożeniu!

Apel dotyczący palenia śmieci

W związku nasilającą się ilością zgłoszeń lokatorów i usterek dot. nieprawidłowego działania przewodów kominowych-dymowych, przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, do spalania dopuszcza się wyłącznie paliwa atestowane.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach. Są to między innymi:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon oraz innych opadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem, płyt meblowych MDF,
 • sztucznej skóry, odzieży,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Przypominamy również o konieczności zapewnienia dopływu powietrza do spalania podczas użytkowania palenisk. Suma powietrza wyciąganego przez przewody kominowe musi być równa ilości powietrza dostarczanego do mieszkania.Do prawidłowego procesu spalania potrzebny jest tlen, który musi być regularnie dostarczany do mieszkania!

Ponadto informujemy, że wszelakie zmiany ingerujące w systemy kominowe oraz techniczne wyposażenie lokali mieszkalnych jak m.in. instalowanie wentylatorów elektrycznych, okapów kuchennych-mechanicznych, maskownic wentylacyjnych wyposażonych w drobne siatki, stolarki drzwiowej-łazienkowej nie wyposażonej w nawiewy o powierzchni 220 cm2, zatykanie czerpni powietrza zewnętrznego, przenoszenie lub zmiana podłączenia palenisk i kratek wentylacyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody wydanej przez zakład kominiarski oraz administratora budynku, są surowo zabronione.

Pamiętaj! Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem trującym, bezwonnym i niewidocznym. Nie pozwól, aby Ty i Twoja rodzina była narażona na podtrucie!

Jednocześnie zachęcamy do kupna urządzeń do wykrywania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla, które mogą w porę ostrzec o tym zabójczym zagrożeniu!

Apel Korporacji Mistrzów Kominiarski Województwa Śląskiego

 • Zlecaj dokonanie czyszczeń i obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia kominiarskie.
 • Ułatwiaj kominiarzom wykonywanie ich obowiązków, przez umożliwienie dostępu do kominów, kanałów kominowych oraz otworów do usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
 • Usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki lub zaniedbania, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru oraz zagrażające zdrowiu i życiu.
 • W żadnym wypadku nie zakrywaj kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze.
 • Zapewniaj stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
 • Urządzenia podłączone do przewodów kominowych użytkuj zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Nie użytkuj urządzeń grzewczo – kominowych uszkodzonych i wadliwie działających.
 • O wadliwie działających urządzeniach grzewczo – kominowych natychmiast powiadamiaj właściciela budynku.
 • Pamiętaj o obowiązkowej corocznej konserwacji urządzeń gazowych.
 • Naprawę i konserwację przewodów kominowych oraz urządzeń podłączonych do przewodów kominowych powierzaj osobie posiadającej stosowne uprawnienia.
 • Nie dokonuj samowolnych przeróbek i podłączeń urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.
 • Dbaj o środowisko, nie spalaj w swoich urządzeniach: śmieci, plastików, mebli, ubrań, itp.

Autorem wszystkich tekstów jest Pan Łukasz Malcharczyk i Pan Eugeniusz Mężyk.