Informacje o spółce

Logo Domaro

Logo Domaro

…Domaro Spółka z o.o. zarządza nieruchomościami należącymi do majątku Spółki, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy Wodzisław Śląski.Prezydent Miasta Mieczysław Kieca przekształcił z dniem 31.12.2015 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy – …Domaro Spółka z o.o.

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W skład naszego zespołu wchodzą:

 • licencjonowani zarządcy nieruchomości,
 • inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcyjnym,
 • księgowi,
 • specjaliści ds. windykacji należności,
 • specjaliści ds. umów i zamówień publicznych,
 • specjaliści ds. finansowania inwestycji,
 • doradcy prawni,
 • specjaliści ds. kadr, ppoż, bhp itp.

Przedmiot działalności:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomosciami własnymi lub dzierżawionymi,
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian,
 • malowanie i szklenie,
 • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • sprzątanie obiektów,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

Władze Spółki:

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Danuta Nowicka-Zdziebko

Biuro Zarządu, I piętro

tel.  32 455 30 37

Przyjmowanie skarg i wniosków

po uprzednim umówieniu się w Biurze Zarządu

Katarzyna Machowska-Bujak

Marian Uherek

Aleksander Guła