"Czas na pauzę" dla przedsiębiorców

25 marca 2020

Prezydent Mieczysław Kieca przedstawił program „Wodzisław Śląski – czas na pauzę”, zawierający rozwiązania wspierające lokalnych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa.

Krok 1. W ramach pakietu właściciele restauracji, kawiarni i barów, w których wciąż można zamówić jedzenie z dowozem do domu czy odbiorem własnym mają możliwość zarejestrowania się do bazy pn. "Wodzisławskie lokale z jedzeniem na wynos". Wszystkie skatalogowane miejsca będą reklamowane i promowane w miejskich social mediach, np.na Facebooku, Twitterze, Instagramie.

Krok 2. Kolejnym udogodnieniem jest rezygnacja z pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania i niestrzeżonych płatnych parkingów miejskich. Tymczasowe wstrzymanie opłat jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i jest ściśle związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Krok 3. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z czasowego zawieszenia płatności, czyli odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec miasta. Właściciel firmy jest uprawniony do:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku – dotyczy należności podatkowych których termin zapłaty jeszcze nie upłynął,

  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

  • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę – dotyczy sytuacji gdy upłynie termin płatności podatku, a mimo to należność podatkowa nie zostanie uregulowana przez podatnika.

Przyznanie powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może nastąpić jedynie na wniosek podatnika i po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek (ważny interes podatnika, interes publiczny).

Krok 4. W obecnej sytuacji przedsiębiorcy mogą także skorzystać z ulg dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorcy są uprawieni do:

  • złożenia/przesłania nowej, kolejnej deklaracji uwzględniającej ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, w terminie do 10 kwietnia,

  • w przypadku braku prowadzonej działalności w miesiącu kwietniu dla nieruchomości niezamieszkałych będzie można złożyć nową, kolejną deklarację obowiązującą od 1 kwietnia na kwotę 0,00 zł, w terminie do 10 maja.

Deklaracje o wysokości opłaty na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być składane drogą elektroniczną. Kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za cały miesiąc i nie można w wyniku zawieszenia działalności w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę.

"Pakiet rozwiązań, jaki proponujemy naszym przedsiębiorcom jest pakietem, który będzie obowiązywał, na razie, od marca do maja roku bieżącego i będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorstw. Nie tylko tych wymienionych w rozporządzeniu ministra. Jeśli masz problem w prowadzeniu działalności, jeśli w wyniku kryzysu nie prowadzisz jej w taki sposób, w jaki do tej pory prowadziłeś – skorzystaj ze wsparcia. Wszyscy razem tworzymy Wodzisław. Musimy przetrwać ten okres, pamiętając o przyszłości naszego miasta" – mówi prezydent Mieczysław Kieca.

Informacje dot. sposobów składania formularzy w sprawach podatkowych oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć, klikając tutaj.

O kolejnych podjętych krokach w ramach programu „Wodzisław Śląski – czas na pauzę”, poinformujemy wkrótce.