...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim jako Administrator budynków Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na koszenie terenów zielonych w obrębie budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych.

25 marca 2021