...Domaro z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oraz wymianę schodów zewnętrznych i podestu w budynku przy ul. Tysiąclecia 1a w Wodzisławiu Śląskim.

08 września 2020

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro …Domaro Spółka      z o.o.   w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oraz wymianę schodów zewnętrznych i podestu w budynku przy ul. Tysiąclecia 1a w Wodzisławiu   Śląskim.

  1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.11.2020 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty wpływu faktury.
  3. Inne informacje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi oferta cenowa -  Załącznik nr1 do niniejszego zapytania.

Wszelkich informacji udziela Marcin Wieczorek, telefon: 32 455 25 40, 664 92 85 30

  1. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT i wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia).

  1. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.09.2020 r. do godziny 14:00.
  2. Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2 44-300 Wodzisław Śl.

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@domaro.com.pl

  1. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania