Drugie terminy kolejnych wymian wodomierzy

14 grudnia 2018

Podajemy drugi termin obowiązkowej wymiany wodomierzy. Termin ten  jest ostatnim bezpłatnym terminem dla najemców mieszkaniowego zasobu gminy. Dla pozostałych osób zainteresowanych będzie jeszcze możliwość wyznaczenia III indywidualnego, odpłatnego terminu wymiany.

Brak wymiany urządzeń  będzie równoznaczny z rozliczaniem lokalu jako lokal nieopomiarowany.

Prosimy o udostępnienie lokalu w celu wymiany urządzeń.

WYMIANY WODOMIERZY

17.12.2018

- Żeromskiego 3,5,7, 9

- Żeromskiego 2-12

- Żeromskiego 14-18

- Żeromskiego 20-30

- Żeromskiego 32-42

- A.Asnyka (Sosny) 2-8

- A. Asnyka (Sosny) 10-12

- A. Asnyka (Sosny) 14-16

18.12.2018

- Tysiąclecia 1-11

- Tysiąclecia 13-23

- Tysiąclecia 60-64

- Tysiąclecia 78 i 92

- Tysiąclecia 80-84 

- PCK 2-4

- PCK 6-8

- PCK 10-12

- Piastowska 1-11

- Piastowska 8-12

- Piastowska 14-18

- 26 Marca 17, 19, 21– część budynku do mieszkania nr 15 ​

19.12.2018

- 26 Marca 21 –część budynku od mieszkania nr 17

- 26 Marca 23 - Plac Zwycięstwa 6, 8 , 10

- 26 Marca 74-80

- Słoneczna 1-11

- Górnicza 1-3

- Górnicza 2-6

- Górnicza 13-15

20.12.2018 r.

- Wyszyńskiego 2-12

- Wyszyńskiego 33-37

- Pokoju 7-13

- Wojska Polskiego 16

- Górnicza 9-11 -

Górnicza 10-14

- Górnicza 20-22

- Górnicza 24-26 -

-Górnicza 28-30

- Górnicza 32-36

- Górnicza 38-40

- Górnicza 42-44

- Górnicza 46-48

- Górnicza 50-52

- Górnicza 54-56

- Górnicza 58-60

- Kokoszycka 180 ​