Harmonogram przeglądów instalacji gazowych - listopad

25 października 2018

Jak mieszkaniec ma się przygotować do przeglądu?

  • na czas przeglądu kuchenki gazowe należy pozostawić wychłodzone (prosimy ich w tym czasie nie używać);
  • pracownik musi mieć dostęp do zaworów gazowych oraz gazomierza;
  • w przypadku zabudowy instalacji gazowej, zabudowę (maskownice, kratki) należy zdemontować, aby pracownik miał dostęp do instalacji.

Przeglądy te mogą być realizowane tylko przez uprawnionych pracowników spółki, którzy mogą wylegitymować się stosownym identyfikatorem.

Prosimy o obecność w wyznaczonych terminach. Jeśli jest to niemożliwe, po wyznaczonym terminie przeglądu, należy skontaktować się pod numer telefonu 32 455 25 40 lub 693 95 95 62 w godzinach pracy spółki i umówić inny termin.