Informacja o kwarantannie na przyjazd pracownika

18 marca 2020

Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, przy zgłaszaniu awarii prosimy o informację czy mieszkańcy lokalu są objęci kwarantanną.