Obowiązkowa wymiana wodomierzy

31 października 2018

...Domaro sp z o.o.

W imieniu ista Polska Sp. z o. o. informujemy o przystąpieniu do prac związanych z obowiązkową wymianą wodomierzy wg załączonego harmonogramu.