Ogłoszenie !

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie !

 

                                                                                       OGŁOSZENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 36-46 uprzejmie informuje o zaistniałej konieczności robót na poziomie instalacji gazowej w budynku, co wiąże się z odcięciem gazu do mieszkań w klatkach 36, 38, 40.
Prace zostaną wykonane przez firmę: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Czesław Czernecki z Raciborza.
Termin wykonania robót:
12.12.2019 r. ( czwartek ) od godziny 9:00 - 18 :00
Po zakończeniu robót instalacja gazowa ponownie zostanie napełniona gazem ziemnym następnie piony instalacji gazowej zostaną odpowietrzone oraz zostanie dokonane odpowietrzenie instalacji gazowej (piecyki gazowe, kuchenki gazowe) we wszystkich mieszkaniach. Aby instalacja gazowa w pionie danej klatki mogła zostać napełniona gazem bezwzględnie koniecznym jest aby w każdym
mieszkaniu został zamknięty zawór gazu pod licznikiem gazowym. Jeżeli zawór gazowy nie zostanie zakręcony to brak właściwego ciśnienia gazu UNIEMOŻLIWI napełnienie instalacji gazem ziemnym co skutkować będzie brakiem gazu w CAŁYM pionie. W związku z powyższym prosimy o zakręcenie gazu na podejściu gazowym pod licznikiem w mieszkaniu oraz udostępnienie mieszkania
w terminie, w którym będą wykonywane prace związane z odpowietrzeniem instalacji gazowej. Zobowiązujemy Państwa do wykonania powyższej czynności zgodnie z terminem podanym w Ogłoszeniu.
Jednocześnie informujemy, że niedostosowanie się do powyższego i brak kontaktu z właścicielem mieszkania lub osobą upoważnioną skutkować będzie komisyjnym wejściem do mieszkania w mobecności Policji, wymianie zamka wejściowego na koszt właściciela mieszkania.
Brak odcięcia gazu zakręcenia zaworu - choć w jednym mieszkaniu UNIEMOŻLIWI uzyskanie właściwego ciśnienia gazu w budynku, skutkiem czego instalacja gazowa NIE ZOSTANIE URUCHOMIONA a w mieszkaniach NIE BĘDZIE GAZU.
W przypadku pytań:
Telefon dla właścicieli mieszkań : 606 321 770
Telefon dla najemców mieszkań: DOMARO SP z O.O. 32/4553683