Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000PLN netto na sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez …DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000PLN netto na sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez …DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

Zapraszamy do składana ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 PLN netto na  sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez …DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim 

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,148028,c9c7fb1edb08a5d6b8b65e31a5e79c79.html