Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000PLN netto wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski oraz własność ...Domaro Sp. z o.o.- II postępowanie

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000PLN netto wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski oraz własność ...Domaro Sp. z o.o.- II postępowanie

Zapraszamy do składana ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 PLN netto na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski oraz własność ...Domaro Sp. z o.o.- II postępowanie 

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,160449,d55d4f7fb12e9b58aab13eb376ebf2d9.html