Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł. na „Remont kominów w budynku położonym w Wodzisławiu Śl. ul. Czyżowicka 131a, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

24 marca 2021

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł. na „Remont kominów w budynku położonym w Wodzisławiu Śl. ul. Czyżowicka 131a, stanowiącym własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”, które znajduje się na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html