Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Badanie rocznego sprawozdania finansowego ...DOMARO Spółki z o.o. za rok 2021 oraz 2022".

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Badanie rocznego sprawozdania finansowego ...DOMARO Spółki z o.o. za rok 2021 oraz 2022".

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Badanie rocznego sprawozdania finansowego ...DOMARO Spółki z o.o. za rok 2021 oraz 2022".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html