Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 3089/323 w Wodzisławiu Śląskim".

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 3089/323 w Wodzisławiu Śląskim".

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr 3089/323 w Wodzisławiu Śląskim".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html