Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na ,,Przebudowę węzła cieplnego w budynku przy ul. Św. Jana 13 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski"

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na ,,Przebudowę węzła cieplnego w budynku przy ul. Św. Jana 13 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski"

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na ,,Przebudowę węzła cieplnego w budynku przy ul. Św. Jana 13 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html