Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez …DOMARO Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim”.

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na  „Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez …DOMARO Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł netto na „Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez ...DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb budynków zarządzanych przez ...DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii według grup taryfowych, mocy umownych oraz szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy, tj. 01.03.2022 do 31.12.2022 r. zawiera załącznik nr 1. Łączna ilość punktów wynosi –75, w tym 66 PPE dla taryfy G11 oraz 9 PPE dla taryfy C11.Szacunkowe zużycie energii elektrycznej, w okresie dostawy wyniesie ok.123,2 MWh, w tym ok.MWh dla taryfy G11 oraz ok.20,4 MWh dla taryfy C11.W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.Zamawiający informuje, że procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz kolejny.Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla ...DOMARO Sp. z o.o. jest firma TAURON.Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie, z którą Spółka ma podpisane umowy na czas nieokreślony.