Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Usługa odbioru nieczystości płynnych, pompowanie i wywóz osadów oraz czyszczenie kanalizacji w roku 2022 z budynków stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Usługa odbioru nieczystości płynnych, pompowanie i wywóz osadów oraz czyszczenie kanalizacji w roku 2022 z budynków stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Usługa odbioru nieczystości płynnych, pompowanie i wywóz osadów oraz czyszczenie kanalizacji w roku 2022 z budynków stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,66783,3b16216efde6466660a484136da48890.html