Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 prac polegających na robotach remontowych wewnętrznych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania według zleceń administracji osiedla dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski, własność ...Domaro Sp. z o.o. oraz gminnych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych".

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 prac polegających na robotach remontowych wewnętrznych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania według zleceń administracji osiedla dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski, własność ...Domaro Sp. z o.o. oraz gminnych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych".

Zapraszamy do składania ofert do Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 prac polegających na robotach remontowych wewnętrznych instalacji gazowych i centralnego ogrzewania według zleceń administracji osiedla dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski, własność ...Domaro Sp. z o.o. oraz gminnych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,66806,37d0496204644f63d0a9e17f81c86b5a.html