Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 prac polegających na robotach remontowych wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych według zleceń administracji osiedla dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski, własność ...Domaro Sp. z o.o. oraz gminnych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych".

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 prac polegających na robotach remontowych wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych według zleceń administracji osiedla dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski, własność ...Domaro Sp. z o.o. oraz gminnych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych".

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 prac polegających na robotach remontowych wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych według zleceń administracji osiedla dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski, własność ...Domaro Sp. z o.o. oraz gminnych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,66810,1f8284893d24ab184b8a289174713030.html