Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 usług w zakresie awaryjnych robót wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych oraz elektrycznych dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski oraz własność ...Domaro Sp. z o.o."

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 usług w zakresie awaryjnych robót wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych oraz elektrycznych dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski oraz własność ...Domaro Sp. z o.o."

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wykonywanie w roku 2022 usług w zakresie awaryjnych robót wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych oraz elektrycznych dla budynków stanowiących własność Gminy Wodzisław Śląski oraz własność ...Domaro Sp. z o.o."

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/zapytania_email,66805,deb4d2dbd934e23d536b25b363b2f5a3.html