Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymianę 2 szt. kotłów gazowych c.o. w kotłowni budynku przy ul. Rzecznej 24 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Spółki ...Domaro".

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymianę 2 szt. kotłów gazowych c.o. w kotłowni budynku przy ul. Rzecznej 24 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Spółki ...Domaro".

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymianę 2 szt. kotłów gazowych c.o. w kotłowni budynku przy ul. Rzecznej 24 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Spółki ...Domaro".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html