Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymianę instalacji odgromowej w budynku przy ul. Marklowickiej 17a w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

26 marca 2021

Postępowanie przetargowe "Wymiana instalacji odgromowej w budynku przy ul. Marklowickiej 17a w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski", prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html