Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymiane instalacji odgromowej w budynku przy ul. Rzecznej 24 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność ...Domaro Sp. z o.o."

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymiane instalacji odgromowej w budynku przy ul. Rzecznej 24 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność ...Domaro Sp. z o.o."

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymiane instalacji odgromowej w budynku przy ul. Rzecznej 24 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność ...Domaro Sp. z o.o."

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html