Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymianę okienek piwnicznych, Rynek 13, Konstancji 2, drzwi wejściowych ul. Kubsza 15 i okna w mieszkaniu przy ul. Wojska Polskiego 20/3 stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymianę okienek piwnicznych, Rynek 13, Konstancji 2, drzwi wejściowych ul. Kubsza 15 i okna w mieszkaniu przy ul. Wojska Polskiego 20/3 stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na "Wymianę okienek piwnicznych, Rynek 13, Konstancji 2, drzwi wejściowych ul. Kubsza 15 i okna w mieszkaniu przy ul. Wojska Polskiego 20/3 stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html