Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Zakup i dostawę armatury łazienkowej oraz płytek ceramicznych dla toalet zlokalizowanych w budynku przy ul. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim”

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Zakup i dostawę armatury łazienkowej oraz płytek ceramicznych dla toalet zlokalizowanych w budynku przy ul. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim”

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Zakup i dostawę armatury łazienkowej oraz płytek ceramicznych dla toalet zlokalizowanych w budynku przy ul. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim”.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html