Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na ,,Zakup i dostawę wiaty śmietnikowej wraz z montażem do budynku przy ul. Pszowskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim stanowiącym własność ...Domaro Sp. z o.o.".

Zdjęcie ilustracyjne Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na ,,Zakup i dostawę wiaty śmietnikowej wraz z montażem do budynku przy ul. Pszowskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim stanowiącym własność ...Domaro Sp. z o.o.".

Zapraszamy do składania ofert do ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na ,,Zakup i dostawę wiaty śmietnikowej wraz z montażem do budynku przy ul. Pszowskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim stanowiącym własność ...Domaro Sp. z o.o.".

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html