Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN netto na „Zakup materiałów malarskich w roku 2021 dla ...Domaro Spółki z o.o. z siedzibą przy ul. Dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim".

03 marca 2021