Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Kompleksowe ubezpieczenie ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim”

08 kwietnia 2020

...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.   Więcej informacji znajdą Państwo   na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

BIP ...DOMARO SP. Z O.O.