Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Kościelna 8,4,2 oraz Opolskiego 4 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”

29 października 2020