Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachu oraz dokumentacji projektowej na adaptację strychu na lokale mieszkalne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 15 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność Spółki ...Domaro".

16 listopada 2020