Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Remont toalet z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 2”.

16 grudnia 2020