Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Remont toalet z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 2”

23 grudnia 2020