Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznych w budynkach Gminnych i Spółki w Wodzisławiu Śląskim

03 listopada 2020