Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie remontu lokali znajdujących się przy ul. Kościelna 8/5 oraz Kościelna 8/6, stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”

22 września 2020

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie remontu lokali znajdujących się przy ul. Kościelna 8/5 oraz Kościelna 8/6, stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”

 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5