Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy balkonów

19 października 2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy balkonów w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Wodzisławiu Śląskim.