Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z aktualizacja audytu dla budynku stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kubsza 28 Wodzisław Śląski

01 października 2020