Pojemniki na odpady biodegradowalne

24 lipca 2019

W najbliższych dniach, na placyki gospodarcze wszystkich nieruchomości administrowanych przez ...Domaro sp z o.o. zostaną dostarczone brązowe pojemniki na odpady❗️
Informujemy, że od 1 sierpnia br. wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji. Zbieranie te frakcji odpadów zostało narzucone rozporządzeniem Ministra Środowiska. Co mieszkańcy powinni wrzucać do brązowego kontenera
-odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, resztki warzyw, łupiny orzechów itd.)
-fusy z herbaty i kawy wraz z filtrami,
-skorupki z jaj, pieczywo,
-gałęzie drzew, liście, skoszoną trawę, korę, kwiaty.
Do brązowego kontenera nie należy wrzucać❗️
- mięsa i kości zwięrząt, płynnych resztek jedzenia, w tym oleju jadalnego oraz zup, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierzęcych, żwirku po kotach, popiołu z węgla kamiennego, ziemi i kamieni.
Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą 3 razy w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada, w pozostałym okresie 1 raz w tygodniu.
Odpady te mogą być również dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z siedzibą przy ul. Marklowickiej 21.