Postępowanie przetargowe - Roboty budowlane „Remont pomieszczeń socjalnych przy ul. Marklowickiej 17a w Wodzisławiu Śląskim”

Zdjęcie ilustracyjne Postępowanie przetargowe - Roboty budowlane „Remont pomieszczeń socjalnych przy ul. Marklowickiej 17a w Wodzisławiu Śląskim”

...Domaro Sp. z o.o. informuje, że postępowanie przetargowe  - Roboty budowlane „Remont pomieszczeń socjalnych przy ul. Marklowickiej 17a w Wodzisławiu Śląskim” prowadzone jest na stronie:

https://domaro.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html