Prace na ul. Sosny

31 lipca 2018

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ul. Sosny o stan terenu po pracach związanych z budową kanalizacji pragniemy poinformować, iż teren ten zostanie uporządkowany i przywrócony do poprzedniego stanu przez wykonawcę prac. Służby Komunalne Miasta zakończą prace nad porządkowaniem terenu do 10 sierpnia.