Wirtualny sekretariat

Zdjęcie ilustracyjne Wirtualny sekretariat

Informujemy, że wszelkie pisma, wnioski, uwagi można kierować na adres: kancelaria@domaro.com.pl

Adres: kancelaria@domaro.com.pl jest bezpośrednio skonfigurowany z elektronicznym systemem obiegu dokumentów co oznacza, że przesłana korespondencja na ten adres zostaje automatycznie zarejestrowana. Rejestracja taka pozwala na bezpożrednią kontrolę i nadzór, a także wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji od pracownika w przypadku braku biegu sprawy.