Wniosek o wymianę wodomierza/y w III terminie !

17 stycznia 2019
 III termin wymiany wodomierzy - na wniosek najemcy!
 
Obecnie otrzymują Państwo od nas korespondencję zawierającą wniosek najemcy o wymianę wodomierza. Wniosek jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów indywidualnego dojazdu do klienta w wysokości 35 zł. Koszt zakupu i wymiany urządzenia w dalszym ciągu pozostaje po stronie właściciela.
Uzupełniony i własnoręcznie podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie administracji, w siedzibie Spółki przy ul. Mendego 2 bądź przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@domaro.com.pl najpóźniej do 23.01.2019.
Brak złożonego wniosku w ww terminie będzie skutkował brakiem wymiany wodomierzy, co zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków jest równoznaczne z traktowaniem lokalu od 01.01.2019 roku jako nieopomiarowanego, obciążanego z tytułu zużycia zimnej wody i kanalizacji ryczałtem w wysokości 7 m sześciennych na osobę na miesiąc.
 
Trzeci termin  wyznaczony jest w dniach:
30.01.2019 r. - rejon Administracji 1 na ul. Tysiąclecia 1;
31.01.2019 r. - rejon Administracji nr 2 na ul. ks. kard. Wilhelma Kubsza 15
01.02.2019 r. - rejon ul. ks. kard Wilhelma Kubsza 15 okolice Rynku oraz rejon Administracji nr 3 ul. Górnicza
(godzina wymiany pozostaje do indywidualnego uzgodnienia po złożeniu wniosku)
 

Do pobrania