Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje wykonawców na remont daszków nad wejściami do budynków wielorodzinnych.

09 sierpnia 2019
 1. Zamawiający:

  Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w imieniu których działa ...Domaro Sp z o.o z siedzibą przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.

 2. Przedmiot zamówienia:

  Remont 42 szt daszków o wymiarach około (1,0 x 2,6) nad wejściami do budynków Wspólnot Mieszkaniowych:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 20-24 – 3 szt

 2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 32-36 – 3 szt

 3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 26-30 – 3 szt

 4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 2-12 – 6 szt.

 5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 14-18 – 3 szt.

 6. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 2-6 – 3 szt.

 7. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 8-12 – 3 szt.

 8. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 13-17 – 3 szt.

 9. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 14-18 – 3 szt.

 10. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 20-24 – 3 szt.

 11. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 26-30 – 3 szt.

 12. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 32-42 – 6 szt.

Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT odrębnie na każdą ze Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez Zamawiającego.

 1. Zakres głównych prac remontowych:

 • odbicie luźnych tynków oraz rozbiórka obróbek blacharskich

 • zabezpieczenie antykorozyjne widocznego zbrojenia

 • naklejenie styropianu o gr. max 3 cm od spodu daszku

 • wykończenie daszku tynkiem akrylowym (kolor do uzgodnienia)

 • pokrycie daszków styropapą gr 20cm oraz papą termozgrzewalną gr 5,2mm

 • wykonanie nowych obróbek blacharskich

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wycenę oferty.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019r.

 2. Gwarancja: 36 m-cy

 3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

 4. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru

 5. Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl

 6. Termin składania ofert: 23.08.2019 r. do godz. 13.00

 1. Dodatkowe informacje:

  Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik, Łukasz Rzeszutek telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

  Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: pn-śr 8:00 – 14:00 czw 8.00 - 16.00, pt 8.00 -13.00

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.