Wspólnoty mieszkaniowe poszukują wykonawcy!

14 maja 2019

 

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. E. Orzeszkowej 2-12 w Wodzisławiu Śląskim.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Malowanie klatki schodowej 4 kondygnacyjnej w budynku wielorodzinnym usytuowanym przy ul. E. Orzeszkowej 6 w Wodzisławiu Śląskim.

 

3. Powierzchnia do malowania : około 200 m2

 

4. Zakres robót obejmuje:

 • zabezpieczenie schodów, stolarki drzwiowej i okiennej przed zabrudzeniem.

 • zbicie luźnych tynków wraz z uzupełnieniem

 • naprawa spękań, szczelin i rys

 • zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, tj. farby emulsyjnej ze ścian, sufitów oraz dolnych biegów schodowych,

 • przygotowanie podłoża lamperii pod gładzie preparatem typu BetonKontakt

 • zabezpieczenie narożników kątownikami aluminiowymi

 • gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian i podestów schodowych (podniebień), przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża

 • demontaż starej obudowy pionów oraz poziomów c.o. oraz wykonanie nowej obudowy z płyt g-k

 • malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)

 • malowanie olejne lamperii (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)

 • malowanie cokolików i policzków schodowych farbą olejną (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)

 • malowanie farbą olejna balustrad schodowych, drzwiczek metalowych, drabiny stalowej stanowiącej wejście na dach (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)

 • malowanie numerów lokali mieszkalnych

 • umycie klatki schodowej po robotach budowlanych, tj. umycie podłóg, balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej, kloszy.

   

5. Wymagania Zamawiającego:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i stosownych pomiarów w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

 

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2019r.

 

7. Gwarancja: 36 m-cy

 

8. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

 

9. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru

 

10. Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl

11. Termin składania ofert: do 22.05.2019r.

 

12. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.