Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków

17 października 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych, audytu energetycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych